KRBOVÁ KAMNA ANI KRBOVÉ VLOŽKY SE ZAKAZOVAT NEBUDOU!

17. 4. 2024

Informace o údajném zákazu topení v krbových kamnech a krbových vložkách jsou nepravdivé a vyvolávají zbytečné znepokojení, což má negativní dopad na rozhodování o způsobech vytápění domácností

Nenechte se zmást dezinformacemi.

Informace o údajném zákazu topení v krbových kamnech a krbových vložkách jsou nepravdivé a vyvolávají zbytečné znepokojení, což má negativní dopad na rozhodování o způsobech vytápění domácností. Jako jedni z předních evropských výrobců těchto topidel chceme na tyto zprávy reagovat a uvést věci na pravou míru.

Moderní krbová kamna, krbové vložky ani krby nejsou předmětem žádných omezujících opatření a už vůbec ne zákazů. Nic takového, pokud je z oficiálních zdrojů známo, se ani nepřipravuje. Chceme vás ujistit: tyto a podobné zprávy jsou zavádějící a mnohdy zcela smyšlené.

Všechny naše produkty, určené pro vytápění domácností jako interiérový spotřebič, prochází v nezávislých laboratořích přísnými testy, měřeními a certifikacemi. Tím je zajištěno splnění nejvyšších současných standardů kvality a striktních emisních limitů.

Krbových kamen se emisní třídy netýkají

Je také zásadní rozlišovat mezi krbovými kamny, krbovými vložkami pro stavbu krbů a zcela jiným segmentem – klasickými kotli určenými pro centrální vytápění. Právě kotle na dřevo jsou aktuálně předmětem určitých omezení, a to dle jejich emisních tříd. Nemají ale nic společného s krbovými kamny a krbovými vložkami, na ně se emisní třídy NEVZTAHUJÍ. Jednoduše řečeno, krby ani kamna nejsou kotle.

Pravdou je, že ve Spolkové republice Německo již několik let platí systém postupné výměny starších interiérových topidel na dřevo. Vždy k určitému datu dochází k ukončení provozu těch nevyhovujících, která musí být nahrazena novějšími typy. Bohužel, některá naše média si tuto skutečnost vyložila, lidově řečeno, „po svém“ a předložila ji jako chystanou novinku i pro naši zemi. Znovu upozorňujeme, že tyto informace se týkají pouze Německa.

Ecodesign: Co to je a proč je důležitý pro krbová kamna a krby?

Pro krbová kamna a krbové vložky platí v celé EU, tedy i v České republice, evropská norma Ecodesign – což je soubor pravidel a požadavků EU pro širokou škálu výrobků. Co si představit pod pojmem Ecodesign v rámci výrobků Romotop? Krbová kamna a krbové vložky musí splňovat zejména již zmiňované emisní limity, danou energetickou účinnost, nízkou spotřebu paliva a další. Cílem je bezpečnost při užívání, funkčnost, šetrnost k přírodě, a především ochrana zdraví lidí. Moderní topidla značky Romotop požadavky Ecodesign bez problémů splňují a v mnohém často i přesahují.

Krbová kamna a krbové vložky slouží jako jediný skutečně nezávislý zdroj tepla s vysokou účinností, který jako palivo spotřebovává obnovitelný zdroj-dřevo. Díky tomu jsou ekologickým výrobkem s minimálním dopadem na životní prostředí. Je samozřejmě důležité dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze výrobku, zejména používat kvalitní palivo a zajistit potřebné podmínky pro správný provoz, což zahrnuje také pravidelnou údržbu a kontrolu.

Vaše možnost zvolit si ekologický a ekonomický způsob vytápění zůstává tak i nadále netknutá. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli s výběrem krbových kamen a zodpověděli všechny vaše dotazy. Pro podrobnější informace o produktech, jejich přínosech a dostupných možnostech, neváhejte kontaktovat naše kvalifikované a autorizované prodejce.

Chápeme, že správné a ověřené informace jsou klíčem k informovanému rozhodnutí. Proto vedle našeho stanoviska nabízíme také odkazy na důvěryhodné zdroje, které poskytují co nejkompletnější pohled na téma vytápění prostřednictvím lokálních tedy interiérových topidel, jako jsou krbová kamna a krbové vložky. Zahrnují širokou škálu informací a souvislostí, a to včetně, ekonomických, ekologických a zdravotních hledisek.

PERFEKT KRBY spol. s r.o.

Vavřinec 53, 679 13 Vavřinec

IČ 25349732, DIČ CZ25349732


Kontakt

+420 602 548 428

+420 602 509 662

info@perfektkrby.cz

© PERFEKT KRBY spol. s r.o. 2024

PERFEKT KRBY spol. s r.o.

Vavřinec 53, 679 13 Vavřinec

IČ 25349732, DIČ CZ25349732


Kontakt

+420 602 548 428

+420 602 509 662

info@perfektkrby.cz

© PERFEKT KRBY spol. s r.o. 2024